Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 

Οι υπηρεσίες της WAYOUT ADVENTURES σε θέματα διαχείρισης εκδηλώσεων και συμβουλευτικής αποτελούν σημαντικά και αξιόπιστα εργαλεία για κάθε οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο του αθλητισμού και του εναλλακτικού τουρισμού.

Event Management

Ως μια πολύπλευρη και έμπειρη εταιρία στο χώρο του αθλητισμού και του τουρισμού περιπέτειας, αναλαμβάνουμε την οργάνωση και την υλοποίηση σχετικών εκδηλώσεων. Έχοντας ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών, προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

Pre Event Consultations Σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό, οργανώνουμε την ιδέα της εκδήλωσης και ξεκινάμε την υλοποίηση της.

Site Selection Μέσα από μελέτη πιθανών χώρων και τοποθεσιών, προτείνουμε τις καταλληλότερες για την υλοποίηση της εκδήλωσης.

Event Staff Management Αναλόγως της φύσης της εκδήλωσης, θέτουμε τα πρότυπα χαρακτηριστικά για τους ανθρώπους που θα εργαστούν στην εκδήλωση και προχωράμε στην ανεύρεση στελεχών.

Invitation and RSVP Assistance Σε διαβούλευση με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό προτείνουμε και δημιουργούμε τις προσκλήσεις της εκδήλωσης.

Accommodation Arrangements Διευθετούμε ζητήματα διαμονής για κάθε ενδιαφερόμενο, προτείνοντας τις κατάλληλες επιλογές.

E-Mail Marketing Δημιουργούμε και αποστέλουμε το ανάλογο ενημερωτικό – διαφημιστικό e-mail σε πιθανούς ενδιαφερόμενους.

Theme Development Καθοδηγούμε την ιδέα της εκδήλωσης και αναπτύσουμε το ειδικό της θέμα ώστε να αντικατοπτρίζει στο έπακρο τα ζητούμενα του ενδιαφερόμενου οργανισμού.

Event Budgeting Με γνώμονα την ποιότητα της εκδήλωσης και την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων καταθέτουμε τον προυπολογισμό της εκδήλωσης.

Event Timeline Creation Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα της εκδήλωσης και σηματοδοτούμε τα σημαντικότερα χρονικά σημεία ως βασικούς πυλώνες για την ομαλή και επιτυχημένη υλοποίηση.

Transportation Arrangements Διευθετούμε ζητήματα μεταφοράς προσκεκλημένων, VIP, και στελεχών της εκδήλωσης.

Event Design Αναλαμβάνουμε την δημιουργία του λογότυπου και το δημιουργικό της εκδήλωσης, φροντίζοντας για τον ελκυστικό σχεδιασμό των στοιχείων της εκδήλωσης on site και off site.

Online Registrations Αναλαμβάνουμε την διαδικτυακή εγγραφή των παρευρισκομένων, δίνοντας πλήρη αναφορά, ανά πάσα στιγμή στον ενδιαφερόμενο οργανισμό.

Exclusive Consulting

Η λήψη συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και βελτίωσης της απόδοσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές, καινοτόμες και ελκυστικές.

Η WayOut Adventures και το πλούσιο δίκτυο των συνεργατών της, αποτελούν μία αξιόπιστη και δυναμική πηγή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του αθλητισμού και του τουρισμού.