Σχετικά

Σχετικά

Η προσφορά των υπηρεσιών μας στο χώρο των υπαίθριων δραστηριοτήτων / αθλητισμού / τουρισμού περιπέτειας είναι απόρροια μακρόχρονης εμπειρίας, αναζητήσεων και προβληματισμού μας γύρω απ’ αυτές.

Εταιρικό Προφίλ

Όραμα μας είναι η κατεύθυνση των ανθρώπων προς τη φύση και την ενασχόληση με τις υπαίθριες δραστηριότητες.

 • Περιβάλλον & Οικολογία
  Σεβόμενοι τη σπάνια φυσική κληρονομιά της χώρας μας, υλοποιούμε τις δράσεις μας με γνώμονα την φυσιολατρική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων.
 • Ιστορία & Πολιτισμός
  Μεταδίδουμε τις Ιστορικές και πολιτισμικές παραδόσεις του τόπου μας, αναβιώνοντας πρωταρχικές και σπάνιες αξίες.
 • Έμπνευση & Κίνητρο
  Ανεβάζουμε τον πήχυ ψηλά κάνοντας τα όνειρα σας πραγματικότητα αλλά και την πραγματικότητα ένα όνειρο.
 • Κοινωνιολογικές & Πνευματικές Αξίες της Άθλησης
  Μέσα από μοναδικές  εμπειρίες, φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά. Ενισχύουμε την συνεργασία, την ομαδικότητα και τη συμμετοχή, βγάζοντας στην επιφάνεια το χαμόγελο και την ευγένεια.
 • Εξερεύνηση, Πρόκληση & Περιπέτεια
  Μετατρέπουμε τη φιλοδοξία, σε πρόκληση και την ανάγκη σας για εξερεύνηση, σε ταξίδι περιπέτειας. Προσδίδουμε νόημα σε κάθε μικρό και μεγάλο βήμα.
 • Εκπαίδευση & Κατάρτιση
  Παρέχουμε τη γνώση και μεταδίδουμε τον σεβασμό που οι αγαπημένες μας δραστηριότητες απαιτούν για την ασφαλή διεξαγωγή τους.

Σκοπός  μας είναι να προάγουμε τα οφέλη της ενασχόλησης με τη φύση μέσω της αθλητικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Να αναδείξουμε τις προοπτικές  μιας Ελλάδας 4 εποχών σε αθλητικό/τουριστικό επίπεδο και να σας οδηγήσουμε στην ανάβαση της δικής σας κορυφής.

 1. Δημιουργία ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών εμπειριών καθ όλη την διάρκεια του έτους.
 2. Αφομοίωση των αθλημάτων περιπέτειας (Adventure Sports) στον τουριστικό κλάδο, αναδεικνύοντας  το εύρος και τη σημασία τους.
 3. Παρακίνηση των νέων στην άθληση και τις υπαίθριες δραστηριότητες.
 4. Προώθηση σε διεθνές επίπεδο, των σπουδαίων Ελληνικών φυσικών τοπίων και ανάδειξη τους μέσω του εναλλακτικού τουρισμού.
 5. Δημιουργία ενός εθνικού χάρτη υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 6. Ορισμός προτύπων ποιότητας στην οργάνωση και εκτέλεση αθλητικών & υπαίθριων δραστηριοτήτων.
 7. Δημιουργία εκπαιδευτικού και ενημερωτικού τμήματος.
 8. Οργάνωση και ευαισθητοποίηση  εθελοντικού τομέα.

Η Ομάδα