Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της WAYOUT ADVENTURES σε θέματα διαχείρισης εκδηλώσεων και συμβουλευτικής αποτελούν σημαντικά και αξιόπιστα εργαλεία για κάθε οργανισμό που δραστηριοποιείται στο χώρο του αθλητισμού και του εναλλακτικού τουρισμού.

Event Management

Ως μια πολύπλευρη και έμπειρη εταιρία στο χώρο του αθλητισμού και του τουρισμού περιπέτειας, αναλαμβάνουμε την οργάνωση και την υλοποίηση σχετικών εκδηλώσεων. Έχοντας ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών, προσφέρουμε τις κάτωθι υπηρεσίες:

Services

 • Pre Event Consultations
  Σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό, οργανώνουμε την ιδέα της εκδήλωσης και ξεκινάμε την υλοποίηση της.
 • Theme Development
  Καθοδηγούμε την ιδέα της εκδήλωσης και αναπτύσουμε το ειδικό της θέμα ώστε να αντικατοπτρίζει στο έπακρο τα ζητούμενα του ενδιαφερόμενου οργανισμού.
 • Site Selection
  Μέσα από μελέτη πιθανών χώρων και τοποθεσιών, προτείνουμε τις καταλληλότερες για την υλοποίηση της εκδήλωσης.
 • Event Budgeting
  Με γνώμονα την ποιότητα της εκδήλωσης και την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων καταθέτουμε τον προυπολογισμό της εκδήλωσης.
 • Event Staff Management
  Αναλόγως της φύσης της εκδήλωσης, θέτουμε τα πρότυπα χαρακτηριστικά για τους ανθρώπους που θα εργαστούν στην εκδήλωση και προχωράμε στην ανεύρεση στελεχών.
 • Event Timeline Creation
  Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα της εκδήλωσης και σηματοδοτούμε τα σημαντικότερα χρονικά σημεία ως βασικούς πυλώνες για την ομαλή και επιτυχημένη υλοποίηση.     
 • Invitation and RSVP Assistance
  Σε διαβούλευση με τον ενδιαφερόμενο οργανισμό προτείνουμε και δημιουργούμε τις προσκλήσεις της εκδήλωσης.  
 • Transportation Arrangements
  Διευθετούμε ζητήματα μεταφοράς προσκεκλημένων, VIP, και στελεχών της εκδήλωσης.
 • Accommodation Arrangements
  Διευθετούμε ζητήματα διαμονής για κάθε ενδιαφερόμενο, προτείνοντας τις κατάλληλες επιλογές.
 • Event Design
  Αναλαμβάνουμε την δημιουργία του λογότυπου και το δημιουργικό της εκδήλωσης, φροντίζοντας για τον ελκυστικό σχεδιασμό των στοιχείων της εκδήλωσης on site και off site.
 • E-Mail Marketing
  Δημιουργούμε και αποστέλουμε το ανάλογο ενημερωτικό – διαφημιστικό e-mail σε πιθανούς ενδιαφερόμενους. 
 • Online Registrations
  Αναλαμβάνουμε την διαδικτυακή εγγραφή των παρευρισκομένων, δίνοντας πλήρη αναφορά, ανά πάσα στιγμή στον ενδιαφερόμενο οργανισμό.
Event Management Portfolio
Adventure Film Festival Greece

Adventure Film Festival Greece

''...να αγαπάς τη Ζωή που έχεις, και να έχεις τη Ζωή που αγαπάς...''

www.adventurefilmfestival.gr 

Event Management Event Management
Περισσότερα

Exclusive Consulting

Η λήψη συμβουλών σε θέματα διαχείρισης και βελτίωσης της απόδοσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις που επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικές, καινοτόμες και ελκυστικές.

Η WayOut Adventures και το πλούσιο δίκτυο των συνεργατών της, αποτελούν μία αξιόπιστη και δυναμική πηγή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του αθλητισμού και του τουρισμού.

Δραστηριοποίηση

 • Strategic planning

  Μέσα από συστήματα ανάλυσης προσδιορίζουμε τη παρούσα κατάσταση της επιχείρησης και θέτουμε τους στόχους του μέλλοντος. Καθορίζουμε την στρατηγική που θα ακολουθηθεί και κατευθύνουμε τη κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

 • Business plans
  Αναγνωρίζουμε στρατηγικούς στόχους και παρουσιάζουμε τον τρόπο επίτευξής τους.

 • Marketing strategies
  Αναπτύσσουμε στρατηγικές και συστήματα ελέγχου διασφαλίζοντας την αποτελεσματική διάθεση των πόρων στην αγορά.
 • Master plans
  Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης, θέτουμε το πλαίσιο και τα βασικά χαρακτηριστικά μιάς περιοχής αντικατοπτρίζοντας το όραμα που έχει προκύψει από μία ανοιχτή διαδικασία.

 

Τομείς

 • Operations Management
  Διαχείριση επιχειρησιακού σχεδίου
  Έλεγχος και αξιολόγηση επιχειρησιακής λειτουργίας
  Αξιολόγηση ποιότητας των υπηρεσιών
 • Marketing Research and Intelligence
  Online έρευνες με χρήση μεγάλων πληθυσμιακών δειγμάτων
  Ανάλυση social media
  Διαβουλεύσεις με στελέχη της επιχείρησης
 • Promotion and Marketing
  Έλεγχος και αξιολόγηση action plans
  Branding – αναζωογόνηση brand και λανσάρισμα προϊόντων
  Οργάνωση και διαχείριση events
  Χρήση των social media για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  Αναγνώριση οφελών και πιθανών συνεργασιών μέσω χορηγιών
 • Product Development
  Συνεργασία της τοπικής κοινωνίας
  Μελέτη σκοπιμότητας
  Τοποθέτηση στην αγορά
  Διαχείριση έργου (PM)
  Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων

Συνεργασίες

 1. Με ξενοδοχεία και θέρετρα αναψυχής
 2. Με δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια με σκοπό την αθλητική και τουριστική ανάπτυξη
 3. Με αθλητικούς συλλόγους
 4. Με εταιρίες παροχής υπαίθριων δραστηριοτήτων και διακοπών περιπέτειας
 5. Με ταξιδιωτικά πρακτορεία
 6. Με χιονοδρομικά κέντρα
Exclusive Consulting Portfolio
Σεμινάριο Ελέγχου και Αντιμετώπισης Χιονοστιβάδων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Σεμινάριο Ελέγχου και Αντιμετώπισης Χιονοστιβάδων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Exclusive Consulting Exclusive Consulting
Περισσότερα